งานแถลงข่าว FiFT2020 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

งานแถลงข่าว FiFT2020 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

งานแถลงข่าว FiFT2020 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมชมแฟชั่นตัวอย่าง ลงทะเบียน 16.30 น.

เผยแพร่โดย: ftcdc ที่มา: ftcdc เมื่อ: 2020-07-20 11:21:52