พบกับคุุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ผ้าไทยระดับโลกแบรนด์ WISHARAWISH

พบกับคุุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ผ้าไทยระดับโลกแบรนด์ WISHARAWISH

พบกับคุุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ผ้าไทยระดับโลกแบรนด์ WISHARAWISH ผู้เคยมองข้าม ‘กี่’ ที่เคยอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่นำกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแฟชุั่นมุมมองใหม่ในระดับโลก พบกับแนวคิด-การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองสู่สินค้าแฟชั่นในระดับโลก เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ในงาน #FiFT แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 2 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี โดย #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

เผยแพร่โดย: ftcdc ที่มา: ftcdc เมื่อ: 2020-07-20 11:27:13