ติดต่อเรา

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 0-4221-1040-59

แผนที่เดินทาง