สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรโครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022”

     เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.  พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการทำความดี มีจิตอาสาให้กับ  นางสาวอโณทัย สิงห์คำ  อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์เเละหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 20 คน  ที่ร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละนิทรรศการ Circular design  ในโครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022” ที่จัดขึ้นวันที่ 27 กันยายน 2565    ที่ผ่านมาเเล้วนั้น ณ ห้องธนากร ชั้น 3 มลทาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

Tags: No tags

Comments are closed.