FTCDC LAB X สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มร.อด.จัดนิทรรศการ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2565

          เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง ทางอาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนักศึกษา จัดนิทรรศการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB)  ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง” โดยทาง FTCDC LAB ได้นำนวัตกรรมการผลิตเส้นใยจากขวดน้ำพลาสติก ใช้เนื้อผ้าผลิตจากขวดพลาสติก Upcycling  ซึ่งเป็นการจัดการขวดพลาสติดที่ได้ตั้งเเต่ต้นทาง

       การนําขวดพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก อีกทั้งการใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกยังเป็นการลดใช้เส้นใยจากธรรมชาติอีกด้วย สามารถนำเส้นใยจากขวดพลาสติกมาออกเเบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ อาทิ เสื้อยืด เสื้อคอปก กระเป๋า

Tags: No tags

Comments are closed.