กลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย จ.หนองบำลำภู ร่วมกิจกรรมกับ FTCDC LAB มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

        เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีประธานกลุ่มคือ นางสาวสรชนก สุกันหา เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design ปี 2566 เพื่อตรวจเอกสาร เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

        สำหรับผ้าของกลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย จะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ผ้าหมี่ลายโบราณ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่อัตลักษณ์ความโบราณเเละประยุกต์ความทันสมัยเข้าด้วยกัน โดยลวดลายที่โดดเด่นประจำกลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง คือ ลายนาคต้นสน และลายดอกบัว กระบวนการย้อมในแบบดั้งเดิม คือการหมักโคลนและการใช้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น เปลือกไม้ และใบไม้ ทำให้พื้นผ้ามีสีสันสวยงามและสีไม่ตก และใช้วัตถุดิบธรรมชาติอย่างฝ้ายและไหมเป็นวัตถุดิบหลัก ที่มีในท้องถิ่น เช่น มะเกลือ  ก็มีการปรับโทนสีให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ และความต้องการของท้องตลาดของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่สามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างสวยงามและทันสมัย

Tags: No tags

Comments are closed.