FTCDC LAB โดยอ.เอกพันธ์ ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียงฯ กิจกรรม Circular design 2566

            เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์เเดง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  โดยมีประธานกลุ่มคือ นายสมบัติ  มัญญะหงษ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design      ปี 2566  เพื่อตรวจเอกสาร  เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

             กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง เป็นการทอผ้าพื้นเมืองย้อมครามโดยมีอิทธิพลมาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงการประยุกต์ลวดลายจากภาชนะดินเผาบ้านเชียง วัฒนธรรมพื้นเมืองในท้องถิ่น ของชุมชนไทพวนที่ถักทอเองและตัดเย็บสวมใส่เอง  โดยตั้งในชุมชนซึ่งใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลก  แหล่งโบราณคดีที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ส่วนใหญ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นผ้าซิ่นมัดหมี่  ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า ชุดสำเร็จรูปสุภาพสตรีเเละสุภาพบุรุษ 

Tags: No tags

Comments are closed.