FTCDC LAB จัด workshop การทอผ้าร่วมกับ The LOOM

     เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 ทางศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำทีมโดย ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) อาจารย์อโณทัย สิงห์คำ เเละอาจารย์เอกพันธ์  พิมพาที อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับ The LOOM ในการทอผ้าจากกี่สำเร็จรูป การออกเเบบลักษณะเส้นด้ายจาก E Spinner 3 ที่เป็นเครื่องปั่นด้ายขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้าที่สามารถปั่นเส้นใยต่างๆ ให้เป็นเส้นด้าย ให้เเก่นักศึกษาสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Tags: No tags

Comments are closed.