FTCDC LAB ร่วมออกบูธนิทรรศการ Circular design ในงาน One Province One Product

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Circular design ร่วมกับสมาคมเเม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมเเม่บ้านตำรวจให้เกียรติมาเป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมเเละพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ (One Province One Product : OPOP) ของเเม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 

Tags: No tags

Comments are closed.