TCEB เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ : FTCDC

           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (อังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรม MICE (ไมซ์) ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้น  ในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ FTCDC เป็นหนึ่งในสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการผ้าและสิ่งทอ และพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยววัฒนธรรมผ้าทออีสาน

Tags: No tags

Comments are closed.