การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก

             การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก ด้วยการออกแบบหมุนเวียน” โดย ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) และ คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ วัสดุ จากขยะ อ.อโณทัย สิงห์คำ คุณเอกพันธ์ พิมพาที จาก FTCDC LAB ดำเนินรายการโดย ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี   #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *