การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง”

        ภาพบรรยากาศ การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง” พร้อมชมผ้าโบราณจากเหล่ากูรูและนักสะสมผ้าทออีสานและจาก สปป.ลาว นำโดย ท่านแก้วมนตรี ดวงบุปผา ผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมผ้า สปป.ลาว / ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าแพรวาอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / รศ.นาวา วงษ์พรม หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธาน FTCDC ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *