FiFT2020 : แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 ยกระดับผ้าทอชุมชนสู่สากล

       งาน “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2” หรืองาน FiFT2020 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2020 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563  ณ  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยพิธีเปิดงานมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง นักท่องเที่ยว และคณะสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดและชมการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา “แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเหล่านายแบบ-นางแบบ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center ได้จัดตั้งขึ้นด้วยพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป้าหมายการอนุรักษ์เชิงการพัฒนาและยกระดับผ้าทอมือในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสานกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

         ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวอีกว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการแสดงผลงานแฟชั่นและนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน อาทิ นวัตกรรมผ้าครามผสมเส้นใยฟีลาเจน นาโนรูปแบบใหม่ , นวัตกรรมมาตรฐานผงสีย้อมธรรมชาติจากบัวแดง สำหรับการย้อมเส้นไหม , การพัฒนาครามพันธุ์พื้นเมืองภูพระบาท ,  เทคโนโลยีการปลูกฝ้ายสี ,  การพัฒนาผ้าไหมขิดนกยูงทองพระราชทาน , ภูมิปัญญาและลวดลายผ้าทอ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล จากผ้าทอสู่สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า บรรจุภัณฑ์

        นอกจากนี้ มีส่วนการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเซเลบริตี้ การเสวนาออกแบบแฟชั่นจากผ้าทอโดยคุณอู๋ วิชระวิทย์ นักออกแบบไทยในเวทีแฟชั่นระดับโลก การเสวนาการพัฒนาผ้าทอโดย FTCDC และส่วนการออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าทอโดยชุมชนที่ศูนย์  FTCDC เข้าไปร่วมพัฒนา จำนวน 25 กลุ่มชุมชน

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์