การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก

             การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก ด้วยการออกแบบหมุนเวียน” โดย ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) และ คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ วัสดุ จากขยะ อ.อโณทัย สิงห์คำ คุณเอกพันธ์ พิมพาที จาก FTCDC LAB ดำเนินรายการโดย ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี   #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

Workshop การเขียนเทียนบนผืนผ้า

      ภาพบรรยากาศการ Workshop การเขียนเทียนบนผืนผ้า ดร.วิบูล เป็นสุข อ.อโณทัย สิงห์คำ และทีมงาน FTCDC ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี

        การเขียนเทียน เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกแบบหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
ที่มีการทำกันในกลุ่มม้งลายเท่านั้น เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง”

        ภาพบรรยากาศ การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง” พร้อมชมผ้าโบราณจากเหล่ากูรูและนักสะสมผ้าทออีสานและจาก สปป.ลาว นำโดย ท่านแก้วมนตรี ดวงบุปผา ผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมผ้า สปป.ลาว / ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าแพรวาอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / รศ.นาวา วงษ์พรม หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธาน FTCDC ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี

พิธีเปิดงาน FiFT2023 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

        พิธีเปิดงาน FiFT2023 โดยท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ท่านหัวหน้าส่วนราชการ / แขกผู้มีเกียตริ / กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองและแฟชั่นโชว์โดย มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 – Top 5 Miss Universe 2017 และกระทิง ขุนณรงค์ ในการเดินแฟชั่น Circular Design กว่า 30 ชุด จากผลงานการพัฒนาร่วมกันของ FTCDC + สาขาวิชาออกแบบ(แฟชั่นสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สู่การรังสรรค์ผลงานให้กับ 12 กลุ่มชุมชนเครือข่าย
#ภาพโดย ปชส.มรภ.อุดรธานี