สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรโครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022”

     เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.  พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการทำความดี มีจิตอาสาให้กับ  นางสาวอโณทัย สิงห์คำ  อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์เเละหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 20 คน  ที่ร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละนิทรรศการ Circular design  ในโครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022” ที่จัดขึ้นวันที่ 27 กันยายน 2565    ที่ผ่านมาเเล้วนั้น ณ ห้องธนากร ชั้น 3 มลทาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

นิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่ฯ (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เวลา 13.00 น. กล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ โครงการจัดแสดงผลงานองค์ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ณ ห้องประชุม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมี  ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี , ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)  

       การเสวนาโดยนักออกแบบและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน, อ.ดร.กรกลด คำสุข เเละนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทาง ผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) สัญจร 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ยะลา และอุดรธานี ซึ่งในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 จัดนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เวลา 10.00 – 15.00 น.