FTCDC LAB ร่วมออกบูธนิทรรศการ Circular design ในงาน One Province One Product

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Circular design ร่วมกับสมาคมเเม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมเเม่บ้านตำรวจให้เกียรติมาเป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมเเละพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ (One Province One Product : OPOP) ของเเม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 

สุดปัง! FiFT2022 “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3” ผ้าทอชุมชนสู่สากล

         เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ  กับงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือสุดอลังการ “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 FiFT2022 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ซึ่งจัดโดยศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี  โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้ให้การสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดงานสุดชื่นมื่น 

         ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ในนามประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) ได้จัดตั้งขึ้นด้วยพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีเป้าหมายในการอนุรักษ์เชิงพัฒนา และยกระดับผ้าทอมือในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสาน กับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ เป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทออีสาน เพื่ออนุรักษ์และการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมือง โดยการจัดงาน FiFT2022 มีแนวคิดการจัดงาน “ชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design”

      โดยได้รับเกียรติจาก อแมนด้า ออบดัม มิสยูนิเวริ์สไทยแลนด์ 2020 และนักแสดงหนุ่มหล่อ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ มาแสดงแบบชุด Finale´ สร้างสีสันให้กับงาน ในวันที่ 2 ก.ค. 65 เป็นการเดินแบบของกลุ่ม Celebrity และในวันที่ 3 ก.ค. 65 เป็นการเดินแบบโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์สุดตระการตา ซึ่งชุดที่ใช้ในการแสดง เป็นผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ   ตัดเย็บ โดยศูนย์ FTCDC ภายใต้แนวคิด สิ่งทอ “ชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design” จำนวน 50 ชุด
  2. นิทรรศการนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน 
  3. การจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนจากการพัฒนาของศูนย์ฯ ผ้าทอ FTCDC ระดับพรีเมียม กว่า 30 บูท

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายตลอดงาน โดยมีกำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี

การเสวนาเรื่อง  “สิ่งทอชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design” โดยทีมงานจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC ครั้งที่ 3 #FiFT2022

         เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) จัดเสวนาเรื่อง “สิ่งทอชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design”  โดย ดร.พีรพร พละพลีวัลย์  รองเลขาธิการเครือข่ายการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์-แฟชั่นสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เเละทีม FTCDC LAB  ในงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือสุดอลังการ “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 FiFT2022 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022  ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลอุดรธานี

FTCDC มรภ.อุดรธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ครั้งที่ 3

       วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   พร้อมด้วย ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 มีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้ารับฟัง

      ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่  ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) ขึ้น เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพ    ในการช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน BCG Economy ซึ่งจะสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมด้านผ้าทอพื้นเมืองชุมชนให้สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

        ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) กล่าวว่า งาน“FiFT” Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2022  จัดระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565  ณ ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ , การออกบูทจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม 30 บูท ,การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ เป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ Circular Design by FTCDC และเดินแบบ Finale’ โดย อแมนดา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ รวมทั้งเหล่านางแบบ เซเลบริตี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา Circular Design งานออกแบบสร้างมูลค่า, เสวนาเรื่อง โดย FTCDC กับการยกระดับผ้าทอมือ สู่สากล พบกับงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน  ครั้งที่ 3 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

Cr.เรื่องและภาพโดยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

FiFT2020 : แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 ยกระดับผ้าทอชุมชนสู่สากล

       งาน “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2” หรืองาน FiFT2020 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2020 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563  ณ  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยพิธีเปิดงานมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง นักท่องเที่ยว และคณะสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดและชมการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา “แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเหล่านายแบบ-นางแบบ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center ได้จัดตั้งขึ้นด้วยพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป้าหมายการอนุรักษ์เชิงการพัฒนาและยกระดับผ้าทอมือในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสานกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

         ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวอีกว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการแสดงผลงานแฟชั่นและนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน อาทิ นวัตกรรมผ้าครามผสมเส้นใยฟีลาเจน นาโนรูปแบบใหม่ , นวัตกรรมมาตรฐานผงสีย้อมธรรมชาติจากบัวแดง สำหรับการย้อมเส้นไหม , การพัฒนาครามพันธุ์พื้นเมืองภูพระบาท ,  เทคโนโลยีการปลูกฝ้ายสี ,  การพัฒนาผ้าไหมขิดนกยูงทองพระราชทาน , ภูมิปัญญาและลวดลายผ้าทอ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล จากผ้าทอสู่สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า บรรจุภัณฑ์

        นอกจากนี้ มีส่วนการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเซเลบริตี้ การเสวนาออกแบบแฟชั่นจากผ้าทอโดยคุณอู๋ วิชระวิทย์ นักออกแบบไทยในเวทีแฟชั่นระดับโลก การเสวนาการพัฒนาผ้าทอโดย FTCDC และส่วนการออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าทอโดยชุมชนที่ศูนย์  FTCDC เข้าไปร่วมพัฒนา จำนวน 25 กลุ่มชุมชน

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์