FTCDC มรภ.อุดรธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ครั้งที่ 3

       วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   พร้อมด้วย ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 มีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้ารับฟัง

      ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่  ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) ขึ้น เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพ    ในการช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน BCG Economy ซึ่งจะสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมด้านผ้าทอพื้นเมืองชุมชนให้สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

        ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) กล่าวว่า งาน“FiFT” Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2022  จัดระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565  ณ ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ , การออกบูทจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม 30 บูท ,การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ เป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ Circular Design by FTCDC และเดินแบบ Finale’ โดย อแมนดา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ รวมทั้งเหล่านางแบบ เซเลบริตี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา Circular Design งานออกแบบสร้างมูลค่า, เสวนาเรื่อง โดย FTCDC กับการยกระดับผ้าทอมือ สู่สากล พบกับงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน  ครั้งที่ 3 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

Cr.เรื่องและภาพโดยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี