นิทรรศการ Circular Design โครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022” ของส.อ.ท.อุดรธานี

       สภาอุตสาหกรรมอุดรธานี ร่วมกับ สสปน. จับคู่ธุรกิจยกระดับผ้าทออีสาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ โครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN textiles 2022 ” ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ ห้องธนากร ชั้น 3 มลทาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

      โดยมีนายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หอการค้า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ จากจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ 5 จังหวัดกลุ่มสบายดี ร่วมงาน พร้อมกิจกรรมเสวนา ” แนวทางการพัฒนาหัตถอุตสากรรมผ้าทออีสานสู่สากล ” โดยอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์ เเละหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

Cr.สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์