สุดปัง! FiFT2022 “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3” ผ้าทอชุมชนสู่สากล

         เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ  กับงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือสุดอลังการ “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 FiFT2022 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ซึ่งจัดโดยศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี  โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้ให้การสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดงานสุดชื่นมื่น 

         ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ในนามประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) ได้จัดตั้งขึ้นด้วยพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีเป้าหมายในการอนุรักษ์เชิงพัฒนา และยกระดับผ้าทอมือในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสาน กับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ เป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทออีสาน เพื่ออนุรักษ์และการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมือง โดยการจัดงาน FiFT2022 มีแนวคิดการจัดงาน “ชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design”

      โดยได้รับเกียรติจาก อแมนด้า ออบดัม มิสยูนิเวริ์สไทยแลนด์ 2020 และนักแสดงหนุ่มหล่อ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ มาแสดงแบบชุด Finale´ สร้างสีสันให้กับงาน ในวันที่ 2 ก.ค. 65 เป็นการเดินแบบของกลุ่ม Celebrity และในวันที่ 3 ก.ค. 65 เป็นการเดินแบบโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     กำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์สุดตระการตา ซึ่งชุดที่ใช้ในการแสดง เป็นผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ   ตัดเย็บ โดยศูนย์ FTCDC ภายใต้แนวคิด สิ่งทอ “ชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design” จำนวน 50 ชุด
  2. นิทรรศการนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน 
  3. การจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนจากการพัฒนาของศูนย์ฯ ผ้าทอ FTCDC ระดับพรีเมียม กว่า 30 บูท

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายตลอดงาน โดยมีกำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี

การเสวนาเรื่อง  “สิ่งทอชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design” โดยทีมงานจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC ครั้งที่ 3 #FiFT2022

         เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) จัดเสวนาเรื่อง “สิ่งทอชุมชนเพิ่มมูลค่าด้วย Circular Design”  โดย ดร.พีรพร พละพลีวัลย์  รองเลขาธิการเครือข่ายการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์-แฟชั่นสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เเละทีม FTCDC LAB  ในงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือสุดอลังการ “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 FiFT2022 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022  ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลอุดรธานี