FTCDC มรภ.อุดรธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ครั้งที่ 3

       วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   พร้อมด้วย ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 มีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้ารับฟัง

      ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่  ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) ขึ้น เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพ    ในการช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน BCG Economy ซึ่งจะสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมด้านผ้าทอพื้นเมืองชุมชนให้สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

        ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) กล่าวว่า งาน“FiFT” Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2022  จัดระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565  ณ ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ , การออกบูทจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม 30 บูท ,การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ เป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ Circular Design by FTCDC และเดินแบบ Finale’ โดย อแมนดา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ รวมทั้งเหล่านางแบบ เซเลบริตี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา Circular Design งานออกแบบสร้างมูลค่า, เสวนาเรื่อง โดย FTCDC กับการยกระดับผ้าทอมือ สู่สากล พบกับงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน  ครั้งที่ 3 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2022 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

Cr.เรื่องและภาพโดยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

FiFT2020 : แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 ยกระดับผ้าทอชุมชนสู่สากล

       งาน “แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2” หรืองาน FiFT2020 : Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2020 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563  ณ  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยพิธีเปิดงานมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง นักท่องเที่ยว และคณะสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดและชมการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา “แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเหล่านายแบบ-นางแบบ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center ได้จัดตั้งขึ้นด้วยพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป้าหมายการอนุรักษ์เชิงการพัฒนาและยกระดับผ้าทอมือในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสานกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

         ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวอีกว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการแสดงผลงานแฟชั่นและนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน อาทิ นวัตกรรมผ้าครามผสมเส้นใยฟีลาเจน นาโนรูปแบบใหม่ , นวัตกรรมมาตรฐานผงสีย้อมธรรมชาติจากบัวแดง สำหรับการย้อมเส้นไหม , การพัฒนาครามพันธุ์พื้นเมืองภูพระบาท ,  เทคโนโลยีการปลูกฝ้ายสี ,  การพัฒนาผ้าไหมขิดนกยูงทองพระราชทาน , ภูมิปัญญาและลวดลายผ้าทอ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล จากผ้าทอสู่สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า บรรจุภัณฑ์

        นอกจากนี้ มีส่วนการเดินแบบแฟชั่นจากผ้าทอชุมชน โดยศิลปินดารา แพนเค๊ก เขมนิจ , บลู พงษ์ธิวัฒน์ และเซเลบริตี้ การเสวนาออกแบบแฟชั่นจากผ้าทอโดยคุณอู๋ วิชระวิทย์ นักออกแบบไทยในเวทีแฟชั่นระดับโลก การเสวนาการพัฒนาผ้าทอโดย FTCDC และส่วนการออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าทอโดยชุมชนที่ศูนย์  FTCDC เข้าไปร่วมพัฒนา จำนวน 25 กลุ่มชุมชน

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์