FTCDC x TCDC จัดนิทรรศการนวัตกรรมเส้นใยอีสาน

               เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 21.00 น. ภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation”   เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ทั่วภูมิภาคอีสาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม ด้วยการออกแบบ 

               นอกจากนี้ เทศกาลฯ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดรับกับ 3 อุตสาหรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของอีสาน ได้แก่                                   1. อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment)   2. อุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy)  และ             3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Isan Craft & Design) ขณะเดียวกันยังเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบในการพัฒนา  ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ สู่การเป็น ‘เมืองสร้างสรรค์’ ในระดับประเทศ ที่ยกระดับภูมิภาคอีสานให้  ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน       6 กิจกรรมหลักของเทศกาลฯ จำนวนมากกว่า  100  โปรแกรม 

     สำหรับวันที่ 1-9 เมษายน 2566  เชิญชวนมาชมนวัตกรรมเส้นใยอีสาน จากทีมศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาพบกับพวกเราได้ที่ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์

#FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน #ISANCREATIVEFESTIVAL #ศรีจันทร์ย่านเก่าเล่าใหม่

แฟชั่นโชว์ผลงาน Thesis สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แฟชั่นโชว์ผลงาน Thesis จากพลังการสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชมผลงานได้วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDCพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก FTCDC Design Shop

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอจัดแสดงผลงานการพัฒนาสิ่งทอชุมชน Circular Design โดยอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ จาก FTCDC และคุณอิทธิพล และคุณ อุไร สัจจะไพบูลย์ ตัวแทนผู้ประกอบการผ้าและสิ่งทอ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางามและแบรน์ดหัตถา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดการพัฒนาสิ่งทอ และได้รับการรับรอง Circular Design Mark จาก FTCDC ได้นำเสนอรายงานผลการพัฒนาสู่สินค้าสิ่งทอมูลค่าสูง กับท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ ตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี

เปิดตัวนิทรรศการ Circular design จาก FTCDC LAB X Hattra ในงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

       วันที่ 6 มกราคม 2566  เวลา 18.00 น. ที่มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี อาจารย์อโณทัย  สิงห์คำ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมจัดบูธเเสดงนิทรรศการ Circular design กับเเบรนด์ ‘Hattra’ นำทีมโดยคุณอุไร สัจจะไพบูลย์ ประธานกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางามจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  ในงาน  “การแสดงแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ซึ่งเป็นการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2566 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรม

      โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร  ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ  เลย สกลนคร  สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม โดยมี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด และภาคีเครือข่ายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงแบบผ้าไทย

Cr.ข้อมูลจากบ้านเมือง

FTCDC LAB ร่วมออกบูธนิทรรศการ Circular design ในงาน One Province One Product

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Circular design ร่วมกับสมาคมเเม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมเเม่บ้านตำรวจให้เกียรติมาเป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมเเละพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ (One Province One Product : OPOP) ของเเม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 

FTCDC LAB X สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มร.อด.จัดนิทรรศการ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2565

          เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง ทางอาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนักศึกษา จัดนิทรรศการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB)  ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง” โดยทาง FTCDC LAB ได้นำนวัตกรรมการผลิตเส้นใยจากขวดน้ำพลาสติก ใช้เนื้อผ้าผลิตจากขวดพลาสติก Upcycling  ซึ่งเป็นการจัดการขวดพลาสติดที่ได้ตั้งเเต่ต้นทาง

       การนําขวดพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก อีกทั้งการใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกยังเป็นการลดใช้เส้นใยจากธรรมชาติอีกด้วย สามารถนำเส้นใยจากขวดพลาสติกมาออกเเบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ อาทิ เสื้อยืด เสื้อคอปก กระเป๋า

นิทรรศการ Circular Design โครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN Textiles 2022” ของส.อ.ท.อุดรธานี

       สภาอุตสาหกรรมอุดรธานี ร่วมกับ สสปน. จับคู่ธุรกิจยกระดับผ้าทออีสาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ โครงการ “อุดรธานี ผ้าทออีสาน Udonthani ISAN textiles 2022 ” ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ ห้องธนากร ชั้น 3 มลทาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

      โดยมีนายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หอการค้า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ จากจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ 5 จังหวัดกลุ่มสบายดี ร่วมงาน พร้อมกิจกรรมเสวนา ” แนวทางการพัฒนาหัตถอุตสากรรมผ้าทออีสานสู่สากล ” โดยอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์ เเละหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

Cr.สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่ฯ (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เวลา 13.00 น. กล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ โครงการจัดแสดงผลงานองค์ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ณ ห้องประชุม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมี  ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี , ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)  

       การเสวนาโดยนักออกแบบและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน, อ.ดร.กรกลด คำสุข เเละนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทาง ผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) สัญจร 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ยะลา และอุดรธานี ซึ่งในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 จัดนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เวลา 10.00 – 15.00 น.