FTCDC ลงพื้นที่กลุ่ม Hattra อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 อ.อโณทัย สิงห์คำ และทีมงานจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC ได้ลงพื้นที่กลุ่ม Hattra ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามการพัฒนาสิ่งทอนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design ปี 2566 โดยมีคุณอิทธิพลและคุณอุไร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของกลุ่มสู่ตลาด โปรดติดตามผลงานเปิดตัวในงาน FiFt2023 กลางปีนี้แน่นอน

FTCDC LAB ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร ครั้งที่ 2 จ.บึงกาฬ

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาที (อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Circular design) ได้บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามหลัก Circular design tag โดยให้คำปรึกษาวิธีการ และหลักเกณฑ์มาตรฐานการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามหลัก Circular design tag  เเละจัดกิจกรรม work shop ร่วมกับชุมชนผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยวิธีการทอผ้าแบบโบราณ การนำเศษผ้าหรือเศษวัสดุเหลือใช้ของทางกลุ่มมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

        โดยแนะนำการดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่นำมาต่อกัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามหลัก Circular design tag  ในเรื่องการออกแบบและการผลิต  โดยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกแบบตามหลักการจะสามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์จะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น  ออกแบบให้สามารถถอดประกอบออกนำไปใช้ได้หลายรูปแบบให้รีไซเคิลได้ง่าย  ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นโมลดู  ออกแบบให้ใช้งานได้นานมีความร่วมสมัย  ออกแบบที่ใช้วัสดุน้อยแต่มีประโยชน์ใช้งานได้ดี เป็นต้น

FTCDC LAB ร่วมกับดร.พีรพร พละพลีวัลย์ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง ภายใต้กิจกรรม Circular design 2566

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาทีอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  มีจำนวนสมาชิกประมาณ 10-15 คน โดยมีประธานกลุ่มคือ  นายสมบัติ  มัญญะหงส์ เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อให้คำเเนะนำการดำเนินงาน การเลือกใช้วัตถุดิบหลักรวมทั้งการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design 

        ชุมชนบ้านเชียงถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี ตามรอยอารยธรรมบ้านเชียงในหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มาชมวิถีชีวิตชาวไทพวนรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรม  ดังนั้นขวดน้ำพลาสติกเมื่อนักท่องเที่ยวมาจึงมีความแปรผันกับจำนวนของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

       ปัจจุบันมีการจัดการแยกขยะเพื่อนำขวดพลาสติกดังกล่าวไปขายสร้างรายได้ หรือแยกขยะไว้สำหรับรีไซเคิลทางด้านต่างๆ  ทางคณะทำงานได้เเลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องหลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนเเล้ว ทางกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดงมีความสนใจในการ  นำโอกาสเรื่องดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายของกลุ่มในการนำนวัตกรรมการทำเส้นใยพลาสติกจากขวดพลาสติกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับเเนวคิด Circular design เพื่อให้เป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเเละยกระดับผ้าทอได้อย่างยั่งยืน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  086-2217268 (คุณสมบัติ)

ดร.พีรพร ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเชียงหวาง จ.อุดรธานีร่วมกับ FTCDC LAB มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเชียงหวาง  ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี   โดยมีประธานกลุ่มคือ  นางสาววิมล  เเก้วเชียงหวาง เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 

        โดย  ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ        หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย  รวมทั้ง ตามเเนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  Circular design tag เพื่อให้คำเเนะนำการดำเนินงาน การเลือกใช้วัตถุดิบหลักรวมทั้งการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design 

FTCDC LAB ลงพื้นที่กลุ่ม ITTHI จ.บึงกาฬ กิจกรรม Circular design 2566

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนให้มีมาตรฐานการรับรองตามเเนวคิดเชิง Circular design พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาทีอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ลงพื้นที่กลุ่ม ITTHI (กลุ่มผ้าทอสองมือพิมพ์เเละกลุ่มสไบนาง)  ต.หอคำ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  โดยมีประธานกลุ่มคือ นายอิทธิกร  อินทร์เเสงเเละ นางเสถียร ชัยมี เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม  พร้อมเก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย  โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน ตามเเนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการพัฒนาขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางในประเทศเเละหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design tag การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อให้กลุ่ม ITTHI (กลุ่มผ้าทอสองมือพิมพ์เเละกลุ่มสไบนาง) ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเเละยกระดับผ้าทอ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนอย่างยั่งยืน

เบอร์โทรติดต่อ : 063-7266269 (คุณอิทธิกร)

FTCDC LAB ลงพื้นที่กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ฯ ร่วมกับ ดร.พีรพร ภายใต้โครงการ Circular design 2566

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 อาจารย์อโณทัย สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบเเละหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับ ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนให้มีมาตรฐานการรับรองตามเเนวคิดเชิง Circular design  ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์  ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยมีประธานกลุ่มคือ นางอ้อยอัจฉรา สรวงศิริ เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม  พร้อมเก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน ภายใต้เเนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy)  เเละหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design tag            การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเเละยกระดับเคหะสิ่งทอ ผ้าทอเพื่อนเพิ่มมูลค่าให้เเก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

FTCDC LAB ลงพื้นที่พัฒนาผ้าทอพื้นเมืองดงสาร จ.บึงกาฬ

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร เพื่อพัฒนาผ้าพื้นเมืองของชาวจ.บึงกาฬ  โดยมีประธานกลุ่มคือ  นางสาวทิพสุดา  เเผ่นทอง เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design  ปี 2566  เพื่อตรวจเอกสาร  เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

           กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร ใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบสำหรับการทอและสีย้อมสีธรรมชาติด้วยกรรมวิธีการย้อมเย็นครามด้วย การมัดย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ รวมไปถึงการทำแพทเทิร์นที่ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ทันสมัย และเรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส  โดยปัจจุบันทางกลุ่มได้นำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำผลิตภัณฑ์  เพื่อให้กระบวนการทอ การตัดเย็บผ้าเหลือเศษผ้าเหลือทิ้งน้อยที่สุด และยังเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษวัสดุที่เหลือใช้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็มีความโดดเด่น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น

กลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย จ.หนองบำลำภู ร่วมกิจกรรมกับ FTCDC LAB มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

        เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีประธานกลุ่มคือ นางสาวสรชนก สุกันหา เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design ปี 2566 เพื่อตรวจเอกสาร เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

        สำหรับผ้าของกลุ่มมูลมัง-ผ้าไทย จะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ผ้าหมี่ลายโบราณ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่อัตลักษณ์ความโบราณเเละประยุกต์ความทันสมัยเข้าด้วยกัน โดยลวดลายที่โดดเด่นประจำกลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง คือ ลายนาคต้นสน และลายดอกบัว กระบวนการย้อมในแบบดั้งเดิม คือการหมักโคลนและการใช้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น เปลือกไม้ และใบไม้ ทำให้พื้นผ้ามีสีสันสวยงามและสีไม่ตก และใช้วัตถุดิบธรรมชาติอย่างฝ้ายและไหมเป็นวัตถุดิบหลัก ที่มีในท้องถิ่น เช่น มะเกลือ  ก็มีการปรับโทนสีให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ และความต้องการของท้องตลาดของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่สามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างสวยงามและทันสมัย

FTCDC LAB โดยอ.เอกพันธ์ ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียงฯ กิจกรรม Circular design 2566

            เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์เเดง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  โดยมีประธานกลุ่มคือ นายสมบัติ  มัญญะหงษ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design      ปี 2566  เพื่อตรวจเอกสาร  เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

             กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง เป็นการทอผ้าพื้นเมืองย้อมครามโดยมีอิทธิพลมาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงการประยุกต์ลวดลายจากภาชนะดินเผาบ้านเชียง วัฒนธรรมพื้นเมืองในท้องถิ่น ของชุมชนไทพวนที่ถักทอเองและตัดเย็บสวมใส่เอง  โดยตั้งในชุมชนซึ่งใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลก  แหล่งโบราณคดีที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ส่วนใหญ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นผ้าซิ่นมัดหมี่  ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า ชุดสำเร็จรูปสุภาพสตรีเเละสุภาพบุรุษ 

หัวหน้าศูนย์ FTCDC LAB อ.อโณทัยเข้าลงพื้นที่กลุ่ม Hattra OTOP 5 ดาว จ.อุดรธานี โครงการ Circular design 2566

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  อาจารย์อโณทัย สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์เเละหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมกับอาจารย์เบญจพร ครุฑกุล อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ลงพื้นที่กลุ่ม Hattra  ต.หนองแหวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  ภายใต้กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design ปี 2566 

      ที่มาของสัญลักษณ์ของ “Hattra” คือมือที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ และความประณีตบรรจงเป็นเสน่ห์ที่เครื่องจักรกลไม่อาจเทียบเท่าสองมือของเราได้ ผนวกเข้ากับความอบอุ่นจริงใจและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นสินค้าที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และดีต่อสุขภาพของผู้สวมใส่

         ปัจจุบันทางกลุ่มมีการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือโดยร่วมกับทางศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) ผสมผสานกรรมวิธีทอผ้าที่หลากหลาย จนกลายเป็นผ้าฝ้ายแกมไหมย้อมสีธรรมชาติ “เบญจวิถี” ซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สวยงาม โดยใช้กรรมวิธี 5 เทคนิค ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ยังมีผลิตภัณฑ์รีไซเคิล100% โดยการเริ่มคัดแยกเศษจากการตัดเย็บ และเศษเหลือจากกระบวนการทอ เช่น เศษผ้าเป็นชิ้น เศษด้ายหัวม้วน เศษจากการตัดเย็บ ภายในการผลิตสินค้าของแบรนด์ สินค้าของทางกลุ่มนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใน Thai Lifestyle Collection ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และศรีวารี 

      กลุ่ม Hattra ถือว่าเป็นกลุ่มมีศักยภาพที่สามารถยันยืนสู่สากลได้โดยใช้การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนด้านการผลิต ด้านการใช้งาน ด้านการจัดการขยะ รวมทั้งด้านการออกแบบ โดยใส่นวัตกรรมที่มีกลไกของความยั่งยืนเข้าไปจะช่วยให้สินค้าทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่เป็นสินค้าสีเขียว แต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้